Kjessler Melkersson Nolby
        ADVOKATBYRÅ
 
 
                                     Pieter Kjessler
                                               Advokat    
 
Besöksadress:                                
Östra Hamngatan 30-34                  
Postadress:                                    
Box 11096, 402 22 Göteborg
        
 
 
 
 
 
 
Länkar:
kjessler.se
Telefon:  031-806320
Telefax:   031-806825
Postgiro: 44 82 30-3
Bankgiro: 277-6961